สมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 4 ”

สมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 4 ”

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล
สมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 4 ”
**ภาคปกติ และภาคสมทบ**
039 – สาขาวิชาการจัดการ
104 – สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ
083 – สาขาวิชาการจัดการ เทียบโอนรายวิชา
106 – สาขาวิชาการจัดการ เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ
037 – สาขาวิชาการบัญชี
082 – สาขาวิชาการบัญชี เทียบโอนรายวิชา
105 – สาขาวิชาการบัญชี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ
038 – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
040 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
084 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทียบโอนรายวิชา
107 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม​ 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
วันที่และวิธีการสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจอีกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 032-618500 ต่อ 4018 – 4019 (ในวันและเวลาราชการ)