สหกิจศึกษา “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน

สหกิจศึกษา “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน

 

                วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ให้หัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน”  เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักการในการเขียนจดหมายสมัครงาน และเทคนิคในการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ลักขณา บุญณรงค์ อาจารประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นวิทยากร พร้อมด้วย Mr.Troy Hylton Kritzinger อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ผู้ช่วยวิทยากร ผ่านระบบออนไลน์    Zoom ณ ชั้น 2 ตึกคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล