สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  ดำเนินการ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล เขต 4 สวนสน