สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล นำคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล โดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธาน ภายในงาน ได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การสงน้ำพระพุทธรูป ศาลพระพรหม และศาลตายาย พร้อมด้วยพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล