ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 อ.สมใจ ศรีเนตร นำนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ออกบูทในโครงการ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ฝีกปฏิบัติในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจรายใหม่ ณ.ตลาดเดอะไนท์ ปรานบุรี