เข้ารับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า ฯ

เข้ารับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า ฯ

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน2561 นางสาวจริญา  คนเพียร ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนายวีระกรป์ เกื้อกูล และนางสาวณัฏฐณิชา  กำทองทุ่ง เข้ารับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า ฯ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา