เตรียมความพร้อมสหกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

เตรียมความพร้อมสหกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับรายวิชาสหกิจศึกษา เข้าชี้แจ้งเตรียมความพร้อมสหกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ทราบข้อตกลง แนวทางปฎิบัติตัวในการออกสหกิจ ในสถานประกอบการ  ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล

ติดตามข่าวสาร  facebook.com : @bakkw.rmutr