เปิดบริษัทจำลองร้านค้า​ “RMUTR​ MART”

เปิดบริษัทจำลองร้านค้า​ “RMUTR​ MART”

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อธิสิทธิ์​ นุชเนตร​ รองคณบดี​ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล​ คณะบริหารธุรกิจ​ นำคณาจารย์​เจ้าหน้าที่​ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน​ เปิดบริษัทจำลองร้านค้า​ “RMUTR MART” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดบริษัทจำลอง ร้าน RMUTR Mart แหล่งเรียนรู้การประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินการตามโครงการ Education Institute Support Activity (EISA) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทดำเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น โดย ร้านค้า RMUTR Mart เป็นร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจการต่าง ๆ โดยนักศึกษา เป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการประกอบการ และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างการศึกษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะบริหารธุรกิจ) ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตลอดจนนักศึกษาร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

CR.​ประชาสัมพันธ์​วิทยาเขตวังไกลกังวล