เปิดประสบการณ์ นอกตำราเรียน

เปิดประสบการณ์ นอกตำราเรียน

ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 อาจารย์นิตยา มณีนาค ผศ.วิจิตรรัตน์ บุญทอง ผศ.กาญจนา มงคลนิพัทธ์ และดร.กาญจนา ประกอบแสง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริง ณ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด