เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนข้อมูลใต้ลิงค์ดังกล่าว https://forms.gle/ijaPoEh2N265JmxA7

🚨🚨🚨🚨🚨

**ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ –วันศุกร์) และภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์)**

– สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ

– สาขาวิชาการจัดการ เทียบโอนรายวิชา

– สาขาวิชาการจัดการ เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ

– สาขาวิชาการบัญชี

– สาขาวิชาการบัญชี เทียบโอนรายวิชา

– สาขาวิชาการบัญชี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทียบโอนรายวิชา

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  0936979615