เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศด้านทักษะฝีมือแรงงานสู่เวทีระดับชาติ อาเซียนและนานาชาติ“การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค” แข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 25 สาขา อ่านเพิ่มเติม www.dsd.go.th/standard