เรื่องการพิมพ์ใบลงทะเบียน 1/2564

เรื่องการพิมพ์ใบลงทะเบียน 1/2564

#ประชาสัมพันธ์ เรื่องการพิมพ์ใบลงทะเบียน เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้นักศึกษา
ไม่สามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนในระบบทะเบียนนักศึกษาเพื่อไปชำระค่าลงทะเบียนได้
.
หากปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบงานทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้วนักศึกษาจึงจะสามารถเข้าไปพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อไปชำระเงินค่าลงปนประกาศจากงานทะเบียนได้ โดยทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษารับทราบอีกครั้ง
.
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในระบบงานทะเบียนไว้แล้ว #แต่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ให้รอทางมหาลัยปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วจึงจะเข้าไปพิมพ์ใบลงทะเบียนไปชำระค่าลงทะเบียน โดยจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ใด ๆ ระหว่างปรับปรุงระบบ
.
สำหรับวันและรูปแบบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% หากมีความชัดเจนทางมหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งให้นักศึกษารับทราบอีกครั้ง ขอให้สบายใจได้
.
ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารงานทะเบียนกด Like กด Share เพจไว้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญของงานทะเบียน
.
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน