แจ้งกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนี้

แจ้งกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนี้

ว่าที่บัณฑิตวิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน
ขอแจ้งกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนี้
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ซ้อมย่อย ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซ้อมรวม ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1500 ที่นั่ง มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ซ้อมใหญ่ (เสมือนจริง) ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี