แนวความคิดนอกกรอบ ทฤษฎี สู่ประสบการณ์จริง

แนวความคิดนอกกรอบ ทฤษฎี สู่ประสบการณ์จริง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ผู้รับผิดชอบรายวิชา Feasibility Study in lndustrial Project Management เชิญ คุณธนกฤต พรามพมณีนิล อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สาขาปราณบุรี ให้ความรู้ ประสบการณ์การทำงานธุรกิจด้านประกัน พร้อมให้แนวความคิดในการทำงาน หารายได้เสริมระหว่างศึกษาอยู่ ให้กับนักศึกษา ช่องทางด้านการลงทุนธุรกิจ ประกันภัย เพื่อเป็นแนวความคิดให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำมาประยุคใช้กับทฤษฎีในรายวิชาดังกล่าว  ณ ห้อง 403 สาขาวิชาการจัดการ ตึกเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา