โครงการความร่วมมือบริการสอบ Toeic คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

โครงการความร่วมมือบริการสอบ Toeic คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ดำเนินโครงการความร่วมมือบริการสอบ Toeic คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยอาจารย์นิพล เอกอุดม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และดร.ฉลอง รัตนพงษ์ ผู้ดำเนินโครงการ และประสานหน่วยงานผู้จัดสอบ Test of English for International Communication แห่งประเทศไทย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล ตรวจเยี่ยมการจัดงาน โครงการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียนติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

 

 

 ง ง ง