โครงการความร่วมมือแมคโคร พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562

โครงการความร่วมมือแมคโคร พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันพุธที่ 11 กันยายน  2562  ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ  นำคณาจารย์  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือแมคโคร พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 พร้อมกล่าวรายงาน ต่อผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดกิจกรรมแมคโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีนายสุเมธ ทองคำ ผู้จัดการทั่วไป แมคโครสาขาปราณบุรี เป็นวิทยากรในกิจกรรม และมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล