โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4  Singha Biz Course 11

โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4 Singha Biz Course 11

Singha Biz Course 11
โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4
ที่ทำงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน 
ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดสาขาวิชา
พร้อมฝึกทำงานเป็น
ผ่านประสบการณ์จริง?
สมัครและสอบ Online ได้ที่
www.singhabizcourse.com
วันนี้ – 28 ก.พ. 62 นี้