โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกลกังวล ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ราชมงคลหัวหิน เพลส