โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยา

 

 

 

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และดร.ธนภัทร สีสดใส ผู้รับผิดชอบ ตำบล ไร่ใหม่ อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมในนาม มทร. รัตนโกสิทร์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมหารือกรอบการทำงานข้อมูลราชการเป็นระบบอิเล็คทรอนิค ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์