โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ อำเภอสามร้อยยอดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตำบลไร่เก่า

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ อำเภอสามร้อยยอดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตำบลไร่เก่า

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร.ธนภัทร สีสดใสลงพื้นที่รับสมัคร ผู้ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ อำเภอสามร้อยยอดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมี ประชาชนและบัณฑิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid พร้อมด้วย รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ รับสมัครนักศึกษา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมในการทำงาน ของโครงการในครั้งนี้