โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561

โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561 โดยได้รับเกียรติ​จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดในพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาผู้ที่จะต้องออกปฏิบัติหน้าที่ ทำความเข้าใจในส่วนของเอกสาร และการปฏิบัติตนระหว่างการออกฝึก ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล