โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) สำหรับนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง พร้อมด้วยทีมงาน HAPPY UNIVERSITY มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเจด โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม