โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติ “การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ”ตามโครงการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติ “การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ”ตามโครงการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเกียรติจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบรรยาย ในโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติ “การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ”ตามโครงการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ณ ศูนย์ปฏิบัติการราชมงคลชมคลื่นหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์