โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์)

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์)

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดร.ธนภัทร สีสดใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์) น.ส.พิมพ์ชนิสร สถาพรศุภโชค ร่วมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่สอบสัมภาษณ์ ในพื้นที่ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมได้รับเกียรติจากนายพีระ สุกิจปาณีนิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า นางจิตรา ศรีกำเหนิด รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ร่วมเป็นสักขีพยานและเอื้อเฟื้อสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ เตรียมความพร้อม ในการรับสัมภาษณ์ ผู้ที่เข้าสัมภาษณ์ ณ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล