คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) และรอบโควตาพิเศษ (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
.

สำหรับ รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
สมัครผ่านระบบ On-line ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutr.ac.th

.

สำหรับ รอบโควตาพิเศษ (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์และแจ้งผลสัมภาษณ์  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562

.
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกำหนดการปฏิทินการสอบคัดเลือก และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
วังไกลกังวล : 032 618 500 ต่อ 4018, 4019