การคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

การคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล