ร่วมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ครบรอบปีที่ 78 แห่งการเสด็จสวรรคต

ร่วมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ครบรอบปีที่ 78 แห่งการเสด็จสวรรคต

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผศ.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม,อ.นิตยา มณีนาค,อ.อังคณา จัตตามาศ ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ครบรอบปีที่ 78 แห่งการเสด็จสวรรคต ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ “รัชกาลที่ 7” เขาหินเหล็กไฟ