โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกล่าวรายงาน โครงการต่อประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธาน ณ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์