เปิดรับนักศึกษา ภาคสมทบ  เรียนเฉพาะ วันเสาร์-วันอาทิตย์

เปิดรับนักศึกษา ภาคสมทบ เรียนเฉพาะ วันเสาร์-วันอาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับนักศึกษา ภาคสมทบ

💥💥เรียนเฉพาะ วันเสาร์-วันอาทิตย์💥💥
🎓🎓 ปวส. (เรียน 2 ปี)
🎯🎯 ม.6 , ปวช. (เรียน 3ปี)
ท่านผู้ที่สนใจ เพิ่มวุฒิการศึกษา (ภาคเสาร์ – อาทิตย์) คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับ ตั้งแต่ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า , ปวช. ปวส. เพื่อต่อในระดับปริญญาตรี
👉 มีระบบผ่อนผันค่าเทอม
👉 ปวส. เทียบรายวิชาที่เคยเรียนผ่านมาได้
👉 หลักสูตรที่เหมาะสำหรับ คนที่งาน
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1-1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ติดต่อ032-618500 ต่อ4505-7, 0936979615