สอบสมรรถนะความรู้สามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน


วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการ เข้าจัดสอบสมรรถนะความรู้สามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล ICDL (Digital Literacy) นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ขอบคุณภาพจาก สำนักวิทยบริการ