ขั้นตอนการสมัคร TCAS 3


ขั้นตอนการสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผ่าน mytcas.com (เฉพาะนักศึกษา วุฒิ ม.6)
.
หมายเหตุ ก่อนสมัครผู้สมัครต้องลงทะเบียนกับทาง ทปอ. ก่อนโดยขั้นตอนการลงทะเบียนดูเพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.page.link/idUc

ที่มาของข้อมูล : Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์