โครงการเสริมสร้าง​ความรู้​คู่​ุคุณธรรม​ มุ่งสู่​คุณลักษณะ​บัณฑิต​พึงประสงค์


ระหว่างวันที่​ 4 -​ 7​ มิถุนายน​ 2562​ สาขาวิชา​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​ทาง​ธุรกิจ​ ได้จัดโครงการ”​เสริมสร้าง​ความรู้​คู่​ุคุณธรรม​ มุ่งสู่​คุณลักษณะ​บัณฑิต​พึงประสงค์” ประจำ​ปีการศึกษา​ 2562 ณ​ ชั้น​3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ 84 พรรษา.​

อาจารย์และนักศึกษา​ใหม่ประจำปีการศึกษา​ 2562  เข้าร่วมกิจกรรม​ โดยมี  อ.กรรณิกา​ บุญเกษม​ หัวหน้า​สาขาวิชา​ฯ​ ให้การปฐมนิเทศ​ แนะนำคณาจารย์​และข้อปฏิบัติต่าง​ๆ​  และมีการสอนปรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาด้านคอมพิวเตอร์​และเทคโนโลยีสารสนเทศ​ โดย​ ผศ.พัชราภรณ์​ ชัยพัฒนเมธี​ และ​ อ.นพดล​ สาย​คติ​กรณ์​ เป็นวิทยากร​

อีกทั้งมีการให้ความรู้​เรื่องหลักสูตรการเรียน​ และดำเนินการเทียบโอนรายวิชา​ ของนักศึกษามกลุ่มเทียบโอน โดย​ ดร.อัชฌาพร​ กว้างสวาสดิ์​ และ​ อ.เพียงฤทัย​ หนู​สวัสดิ์