ประกวดดาวเดือน สาขา BIT 62


ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ ให้ผู้เข้าประกวดดาวเดือน คณะบริหารธุรกิจ Mr. RMUTR and Miss. RMUTR ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
คะแนนจากเพจจะมาจากยอดไลน์แล้วยอดแชร์ 1ไลค์ 1 แชร์ = 1 แต้ม
โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ส่งตัวแทนร่วมประกวด ดังนี้

https://www.facebook.com/bakkw.rmutr/

นางสาวสมิตรา สายทอง (ทาย)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


นายวิวัฒน์ รอดด้วง (แม็ค)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ