ตารางสอบ ปีการศึกษา 2562


ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่ 1/2562
กำหนดการสอบ ระหว่างวันที่ 13 – 16 และ 19 สิงหาคม 2562


ตารางสอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2562
กำหนดการสอบ ระหว่างวันที่