คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

ไม่มีหมวดหมู่ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ไม่มีหมวดหมู่

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และสิ่งของอันเป็นบริวารแด่พระสงฆ์

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ไม่มีหมวดหมู่
DETAIL
ก.พ.
25

“รางวัลชนะเลิศ” การประกวดเทพบุตร เทพธิดาชนเผ่าพื้นเมืองไทย

“รางวัลชนะเลิศ” ขอแสดความยินดี นายบุญฤทธิ์ น้อยผึ้ง นัก […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ไม่มีหมวดหมู่
DETAIL
มี.ค.
27

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์ . ไม่มีหมวดหมู่
DETAIL
มี.ค.
20

โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรก […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์ . ไม่มีหมวดหมู่
DETAIL
ส.ค.
29
มิ.ย.
13

เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญา คนเพียร งานกิจก […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์ . ไม่มีหมวดหมู่
DETAILมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP