คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต.ค.
07

ศึกษาดูงาน บริษัท ไวลด์ วอเตอร์ เกท จำกัด

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม แ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ต.ค.
07

เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ บริษัทโคโค่ 1965 จำกัด

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 อ.สุภาพร เพชรัตน์กูล หัวหน้าสาข […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ต.ค.
07
ต.ค.
07

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 อ.สมใจ ศรีเนตร นำนักศึกษาสาขา […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ย.
11

โครงการความร่วมมือแมคโคร พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันพุธที่ 11 กันยายน  2562  ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รอง […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ค.
15

ร่วมนำเสนอผลงานวิจััยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ระหว่างวันที่ 27​- 28​ มิถุนายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยี​ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รอง […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ค.
15

โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองค […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
Page 1 of 1812345...10...Last »มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP