คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค.
15

ร่วมนำเสนอผลงานวิจััยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ระหว่างวันที่ 27​- 28​ มิถุนายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยี​ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รอง […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ค.
15

โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองค […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
มิ.ย.
07

โครงการปรับพื้นฐานและสร้างทัศนคติอย่างสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์สู่ การจัดการ รุ่นที่ 23

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ ,ผศ. […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
มิ.ย.
07

โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ พื้นฐานทางธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ นุชเนตร รองคณบ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
มิ.ย.
07

จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการปรับพื้น สาขาการจัดการ วังไกลกังวล ปรับทัศนคติรุ่น23

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ ,ผศ.กาญ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
พ.ค.
31
พ.ค.
31

โครงการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและความยั่งยืนกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ นุชเนตร […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
Page 1 of 1712345...10...Last »



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP