คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ข่าวประชาสัมพันธ์

มี.ค.
20

โครงการพัฒนาหลักสูตร ช่วงที่ 2 เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
มี.ค.
20

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานประเทศไทยยุค 4.0

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
มี.ค.
20

สหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ หัวหน้า […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
มี.ค.
20

โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรก […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์ . ไม่มีหมวดหมู่
DETAIL
มี.ค.
20

โครงการ เยาวชนยุคใหม่รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจ ม […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.พ.
13

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนภัทร สีสดใส อาจารย์ปร […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.พ.
07

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนไทย […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.พ.
01

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
Page 1 of 1412345...10...Last »มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP