พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล)


กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร / ลำดับที่นั่ง


วันซ้อมย่อย วิทยาเขตวังไกลกังวล | วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันซ้อมรวม หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา | วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 (เช้า)

วันซ้อมใหญ่ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 (บ่าย)

วันรับจริง หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 (บ่าย) | ลำดับที่นั่ง ➤ คลิกที่นี่


ขั้นตอนการชำระเงิน


1. ตรวจสอบรายชื่อ / ลำดับที่นั่ง / รหัสการชำระเงิน

2. โอนเงินผ่านบัญที่ธนาคาร (สามารถตรวจสอบเลขที่บัญชีได้ด้านล่างขั้นตอนการชำระเงิน)

3. นำหลักฐานการชำระเงิน แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ www.bakkw.rmutr.ac.th/graduate ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561

4. รับใบเสร็จและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

*ชำระผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น


 ✦✦✦✦✦✦  ตรวจสอบรายชื่อ / รหัสการชำระเงิน | ➤ คลิกที่นี่  ✦✦✦✦✦✦


เลขที่บัญชีการชำระเงินระยะเวลาการชำระเงิน : สิ้นสุดระยะเวลาการชำระเงิน


✦✦✦✦✦✦  แจ้งชำระเงิน : ➤ คลิกที่นี่  | ตรวจสอบรายชื่อชำระเงิน : ➤ คลิกที่นี่  ✦✦✦✦✦✦


*บัณฑิตสามารถแจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561 และสามารถตรวจสอบรายชื่อการชำระเงินได้ภายใน 48 ชม. หลังการแจ้งชำระเงิน

โดยสามารถรับใบเสร็จและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎ 032 618 500 ต่อ 4507