พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561

(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล)

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร / ลำดับที่นั่ง

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร / ลำดับที่นั่ง

วันซ้อมย่อย วิทยาเขตวังไกลกังวล | วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 (สามารถตรวสอบลำดับแถวและที่นั้งได้กลางเดือนกรกฎาคม 2562)

วันซ้อมรวม หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา | วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันซ้อมใหญ่ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ช่วงบ่าย)

วันรับจริง หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ช่วงบ่าย)

ดาวน์โหลด

ลำดับแถวและที่นั่ง

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ตรวจสอบรายชื่อ / ลำดับที่นั่ง / รหัสการชำระเงิน

2. โอนเงินผ่านบัญที่ธนาคาร (สามารถตรวจสอบเลขที่บัญชีได้ด้านล่างขั้นตอนการชำระเงิน)

3. นำหลักฐานการชำระเงิน แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ www.bakkw.rmutr.ac.th/graduate ใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 – 13 กรกฎาคม 2562

4. รับใบเสร็จและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต / รหัสการชำระเงิน

เลขที่บัญชีการชำระเงิน

489-0-25751-9_1

ระยะเวลาการชำระเงิน : สิ้นสุดระยะเวลาชำระเงิน

*ชำระเงินได้ที่ธนาคารพร้อมแจ้งให้ธนาคาร บันทึก รหัสชำระเงินและชื่อบัณฑิต บนหลักฐานการชำระเงิน หรือหากชำระเงินโดยการโอนผ่าน Mobile Banking ให้บันทึก รหัสชำระเงินและชื่อบัณฑิต ลงในบันทึกช่วยจำ

แจ้งชำระเงิน

ตรวจสอบรายชื่อชำระเงิน

*บัณฑิตสามารถแจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 – 19 กรกฎาคม 2562 และสามารถตรวจสอบรายชื่อการชำระเงินได้ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

โดยสามารถรับใบเสร็จและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎ 032 618 500 ต่อ 4507

แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

แผนที่การเดินทาง