Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ผู้ดูแลระบบ LMS
  การเข้าใช้งานระบบ
  by ผู้ดูแลระบบ LMS - Thursday, 11 April 2019, 12:35 AM
   

   

      นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ ในรายวิชาที่ลงทะเบียน โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้

      Username : รหัสนักศึกษา

      Password : ABC@abc123

   

   

  Skip course categories