ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ LMS
การเข้าใช้งานระบบ
by ผู้ดูแลระบบ LMS - Thursday, 11 April 2019, 12:35 AM
 

 

    นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ ในรายวิชาที่ลงทะเบียน โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้

    Username : รหัสนักศึกษา

    Password : ABC@abc123