คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม "การจัดการองค์ความรู้" | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม “การจัดการองค์ความรู้”

พ.ค.
04

กิจกรรม”การจัดการองค์ความรู้” คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธฺสิท […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAILมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP