คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล - Part 2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

มิ.ย.
15

การจัดการความรู้ด้านการเขียนและนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิส […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
พ.ค.
23
พ.ค.
16

แนวความคิดนอกกรอบ ทฤษฎี สู่ประสบการณ์จริง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
พ.ค.
03

บรรยากาศ การรายงานตัวนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561  ผู้มีรายชื่อเข้าศึกษาระด […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
25

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมโครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

เมื่อวันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ทัศ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
09

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทค […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
05

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาล […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
05
Page 2 of 3123มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP