คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

ดร.ธนภัทร สีสดใส | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ดร.ธนภัทร สีสดใส

ส.ค.
09

การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ

ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรว […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ค.
18

วิทยากรบรรยาย “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ค.
10
ก.ค.
06
มิ.ย.
28มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP