คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์

เม.ย.
17

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพา […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประกาศ
DETAILมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP