คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง

ส.ค.
09

การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ

ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรว […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ค.
06
ก.ค.
04มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP