คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร

ก.ค.
08

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู (ภาคสมทบ) ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิส […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
มิ.ย.
15
พ.ค.
07

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
05
เม.ย.
04

กิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วิทยาเขตวังไกลกังวล

“พิธีรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAILมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP