คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ส.ค.
07
ก.ค.
13

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ค.
08

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจสู่ศตวรรษที่ 21(ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิท […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
25

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัต […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประกาศ
DETAIL
เม.ย.
19

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประกาศ
DETAIL
เม.ย.
17

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน การประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

การประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
09

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทค […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
04

กิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วิทยาเขตวังไกลกังวล

“พิธีรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAILมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP