คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

พ.ค.
07

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
พ.ค.
04

กิจกรรม”การจัดการองค์ความรู้” คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธฺสิท […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAILมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP