คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

หอประชุมปกเกล้าราชมงคล เขต 4 สวนสน | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

หอประชุมปกเกล้าราชมงคล เขต 4 สวนสน

เม.ย.
09

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทค […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
05

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาล […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
05มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP