คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ก.ค.
20
ก.ค.
18

วิทยากรบรรยาย “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
ก.ค.
10
พ.ค.
25

กิจกรรมการพับกุลาบจากธนบัตร สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สุภาพร เพชรัตน์กูล อ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
พ.ค.
16

แนวความคิดนอกกรอบ ทฤษฎี สู่ประสบการณ์จริง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
เม.ย.
20

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โส […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAILมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP