คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์

ก.ค.
20

ผลงานวิชาการ เรื่อง การบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อการวางแผนและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ […]

By อัจฉรา สิริ บุญสนอง | ข่าวประชาสัมพันธ์
DETAIL
พ.ค.
02มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP